Your browser is not compatible

The system requires you to use a newer browser.
Examples of compatible browsers is Internet Explorer 8 or higher, Firefox, Google Chrome, Opera and Safari.

Sign up with BankID

Click the button below to start your account using BankID.
In the next step, you will need to provide and verify your email address to complete your account.

Sign up with BankID

Create user account

Enter your details in the form below.
After the registration is completed, a verification e-mail will be sent to the provided e-mail address.

@
@

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter:

Personuppgifter som du lämnat i din ansökan om bidrag eller som registreras i övrigt inom ramen för Stiftelsens uppdrag behandlas av den personuppgiftsansvarige; Sparbanksstiftelsen Söderhamn (886000-7882). Ändamålet med behandlingen är att pröva din, eller din organisations, rätt till bidrag samt att fullgöra Sparbanksstiftelsen Söderhamns ändamål enligt stiftelseförordnandet. Behandlingen grundas på ditt uttryckliga samtycke till Stiftelsens behandling och överföring av dina personuppgifter, samt på att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Stiftelsen.

Om personuppgifterna som du lämnar i ansökan ändras ska du meddela Stiftelsen detta så att personuppgifterna som Stiftelsen behandlar är korrekta. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna även komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Uppgift om ev. mottagna bidrag med ditt namn och i förekommande fall bild kan komma att publiceras i förvaltningsberättelse och på Stiftelsens hemsida eller sociala medier för att synliggöra Stiftelsens bidragsverksamhet.

De personuppgifter som behandlas av Stiftelsen är bara sådana som krävs för att bidrag ska kunna utgå i enlighet med stiftelseurkunden och bidragspolicy.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy.


Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som Stiftelsen eller dess biträde behandlar, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen på adressen nedan. Du har även rätt att begära rättelse av personuppgift. Du har även rätt till radering av personuppgifter, så länge Stiftelsen inte behöver uppgifterna för verksamheten och enligt lag.

Adress till den personuppgiftsansvarige:
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 39 Söderhamn
info@sparbanksstiftelsensoderhamn.se

Samtycke till behandling av dina personuppgifter:

Genom att kryssa i fältet ”samtycke” godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan eller som inhämtats av Stiftelsen får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen på adressen ovan.

Är du missnöjd med hur Stiftelsen behandlar dina personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.